MSPY NİHAİ KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN MSPY YAZILIMINI (YAZILIM) SATIN ALMADAN YA DA KULLANMADAN ÖNCE, BU NİHAİ KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ (LİSANS) DİKKATLE OKUYUNUZ. YAZILIMI SATIN ALARAK YA DA KULLANARAK BURADA BELİRTİLEN LİSANS KURALLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. EĞER BU LİSANSIN KURALLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KURMAYINIZ YA DA KULLANMAYINIZ VE YAZILIMLA İLGİLİ BÜTÜN DOSYALARI CİHAZINIZDAN SİLİNİZ. NİHAİ KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (NKLS) YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN, SİZİNLE (KULLANICI) UYGULAMA SAĞLAYICISI ARASINDA DÜZENLENEN HUKUKİ BİR SÖZLEŞMEDİR. YAZILIMI İNDİREREK, KURARAK YA DA DİĞER BİR ŞEKİLDE KULLANARAK BU NKLS’NİN KURALLARINA TABİ OLDUĞUNUZU ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. EĞER BU NKLS’NİN KURALLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI İNDİREMEZSİNİZ, KURAMAZSINIZ VEYA KULLANAMAZSINIZ.

BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, YAZILIMI SADECE SAHİBİ OLDUĞUNUZ CİHAZA YA DA CİHAZLARA KURACAĞINIZI VE CİHAZA KURULUM YAPMANIZI GEREKTİRMEYEN BULUT-TABANLI YA DA DİĞER İZLEME YÖNTEMLERİ İÇİN ERİŞİME KANUNEN YETKİLİ OLDUĞUNUZ BİR HESAPLA, UYGULAMAYLA YA DA PROGRAMLA BAĞLANTILI OLARAK KULLANACAĞINIZI TAAHHÜT EDİYORSUNUZ. AYRICA, YAZILIMIN KURULU OLDUĞU CİHAZIN KULLANICISINI YA DA KULLANICILARINI VE YAZILIMIN MEVCUT BULUNDUĞU HESABI İZLEME YETKİSİNE SAHİP DİĞER KİŞİLERİ YAZILIMIN MEVCUDİYETİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRECEĞİNİZİ DE TAAHHÜT ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BUNU YAPMAMAK, FEDERAL YASALARI VE DEVLET YASALARINI ÇİĞNEMENİZLE SONUÇLANABİLİR. YAZILIMI UYGUNSUZ YA DA KANUN DIŞI KULLANIMINIZ NEDENİYLE UYGULAMA SAĞLAYICISI ARACILIĞIYLA OLUŞAN HERHANGİ BİR HUKUKİ CEZANIN BÜTÜN SORUMLULUĞUNUN SİZDE OLDUĞUNU ANLIYOR VE ONAYLIYORSUNUZ.

Kullanıcı, Yazılımın kurulumunun ve kullanımının; cihazın, hesabın, uygulamanın ya da programın aktivitelerini ve kullanımını düzenleyen tüm yerel yasalara, eyalet yasalarına ve federal yasalara uygun olacağını taahhüt eder.

Kullanıcı, yazılımı SADECE Kullanıcıya ait bir cihaza kuracağını veya sahibi tarafından Kullanıcıya sözü geçen kurulum için açıkça izin verilmiş bir cihaza kuracağını taahhüt eder. Kullanıcı bu Yazılımı Kullanıcı tarafından sahip olunmayan hiçbir cihaza kurmayacağını ya da sözü geçen kurulum için cihazın sahibi tarafından Kullanıcıya açıkça izin verilmemiş hiçbir cihaza kurmayacağını taahhüt eder.

Cihaza kurulum gerektirmeyen bulut-tabanlı ya da diğer bir izleme yöntemi için Kullanıcı bu yazılımı SADECE Kullanıcının hukuki olarak erişime yetkili olduğu bir hesapla, uygulamayla ya da programla ilişkili olarak kullanacağını kabul eder.

Kullanıcı, üçüncü kişilere Kullanıcının cihazı, hesabı, uygulamayı ya da programı Yazılımla izlediğini ve kullanımlarının izlendiğini ve kayıt altına alındığını BİLDİRMEMENİN yasak olduğunu ve bu Sözleşmenin kurallarına aykırı olduğunu kabul eder.

Lisanslı yazılım sahibinin fiziksel varlığına gerek kalmadan iki şekilde kurulabilir.

Bu durumda telefona yazılımı kurmanın iki yolu vardır:

 1. Çocukların & çalışanların tamamen gizli takibi için; bu durumda uygulama bir hizmet olarak çalışır ve simge görünür değildir.
 2. Belirli ayarlar isteğe bağlı olarak seçilebilir, hedef telefonda simge görünür haldedir.

Genelde cihaza bir şifre koydukları için, lütfen kullanıcının fiziksel varlığı olmadan müşterinin yazılımı kurarken güçlük çekebileceğini biliniz.

Bu lisansa tabi olan mSpy uygulama yazılımı bu lisansta Lisanslı Yazılım olarak anılacaktır. Bu web sitesinde sunulan Lisanslı Yazılım ve diğer ürünler Size satılmamaktadır, lisanslanmaktadır. My Spy (bu lisansın devamında Uygulama Sağlayıcısı olarak atfedilmiştir) Size bilhassa verilmeyen tüm hakları kendinde saklı tutar.

 1. Lisansın Kapsamı: Uygulama Sağlayıcısı Size, Lisanslı Yazılımı sahibi olduğunuz ya da kontrol ettiğiniz bir mobil cihaza yüklemeniz ya da yazılımı belirli bir hesabın, uygulamanın ya da programın bulut-tabanlı takibinde kullanmanız için, size münhasır olmayan, başkasına devredilmeyen bir Nihai-Kullanıcı lisans hakkı vermektedir. Bu lisanstaki hiçbir şey, sahibi olmadığınız ya da kontrol etmediğiniz ya da izlemeye hukuki hakkınız olmayan herhangi bir cihaza kurulum yapmanıza ya da izlemeye hukuki hakkınız olmayan bir hesabı, uygulamayı ya da programı izlemenize izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Cihaz bazlı izleme için, Lisanslı Yazılımı dağıtamazsınız, aynı anda birden çok cihazda kullanılabilmesini mümkün kılan veya sahibi olmadığınız ya da kontrol etmediğiniz ya da izlemeye hukuki hakkınız olmayan herhangi bir cihaz tarafından kullanılmasını mümkün kılan bir ağ üzerinde ulaşılabilir kılamaz ve/veya paylaşamazsınız. Cihazı, hesabı, uygulamayı ya da programı izlemeye hukuki hakkınızın olup olmadığını belirlemek Sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı, izlemeye hakkı olmayan bir cihazı, hesabı, uygulamayı ya da programı izlemeye karar verirse, Uygulama Sağlayıcısı bu durumdan sorumlu tutulamaz.
 2. mSpy Kanuna Uygun Kullanımlar İçin Tasarlanmıştır. Lisanslı Yazılım, izleme yapmak amacıyla kurulu olduğu cihazı, uygulamayı ya da programı izlemeye kanunen hakkı olanların kullanımı için tasarlanmıştır. Uygulama Sağlayıcısı Lisanslı Yazılımı kullanımınıza ilişkin hukuki danışmanlık sağlayamaz. Lisanslı Yazılım gibi takip yazılımlarını izleme hakkınız olmayan bir telefonla ya da diğer bir cihazla, hesapla, uygulamayla ya da programla bağlantılı olarak kurmanın ya da kullanmanın hem Birleşik Devletler federal ve/veya eyalet yasalarını hem de devletinizin yasalarını çoğu durumda ihlal etmek anlamına geldiğini biliniz. Bu konuyu düzenleyen kanunlar genellikle cihazın, hesabın, uygulamanın ya da programın kullanıcılarını ya da sahiplerini cihazın, hesabın, uygulamanın ya da programın izlenildiği konusunda bilgilendirmenizi gerektirir. Bunu yapmamak, ilgili kanunların çiğnenmesi sonucunu doğurabilir; bu da çiğneyenlere ağır para cezaları ve hapis cezaları verilmesine yol açabilir. Lisanslı Yazılımı indirmeden, kurmadan veya kullanmadan önce kendi hukuk danışmanlarınıza başvurarak, Lisanslı Yazılımı kullanım amacınızın hukuka uygun olup olmadığı konusunu netleştiriniz. Lisanslı Yazılımın kurulu olduğu cihazı, hesabı, uygulamayı ya da programı izleme hakkınızın bulunup bulunmadığını belirlemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcının izleme hakkı olmayan bir cihazı, hesabı, uygulamayı ya da programı izlediği hiçbir durumdan Uygulama Sağlayıcısı sorumlu tutulamaz.
 3. Yazılımın Uygunsuz Kullanımı. Lisanslı Yazılımı hiçbir şekilde taciz, kötü muamele, sarkıntılık, tehdit ve itibarsızlaştırma amacıyla ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden başka bir şekilde kullanmayacağınızı taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Sizin bu gibi kullanımlar yapmanızdan ya da Lisanslı Yazılımı kullanmanızla taciz, tehdit, itibarsızlaştırma, saldırganlık ve kırıcı tutum içeren ya da hukuk dışı içeriğe sahip olan mesajlar veya aktarımlar almanızdan Uygulama Sağlayıcısını hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağınızı da taahhüt ediyorsunuz.Kullanıcının izni olmadan Ruhsatlı Yazılım cihaza kurulduğu durumda Uygulama Sağlayıcısı bu şahısa yazılım silme şartları verme ve kuralları ihlal eden kişinin hesabını bloke etme hakkına sahiptir. mSpy serverindeki tüm data hesap sahibinin mahremiyetini korumak için şifreli olduğunu bundan dolayı Uygulama Sağlayıcısı ne üçüncü şahıslara bu bilgileri verme ne de server tarafından okuma hakkına sahip olduğunu dikkatinize alınız.
 4. Lisans. Lisanslı yazılımın bütün haklarının, mülkiyetinin ve hisselerinin Uygulama Sağlayıcısına ait olduğu idrak ve kabul edilmiştir. Siz, lisans sahibi olarak, ürünü indirmekle, kurmakla veya kullanmakla Lisanslı Yazılımın hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmazsınız. Lisanslı Yazılım, fikri mülkiyet hakkı kanunları ve antlaşmalarının yanında, telif hakkı yasalarıyla ve uluslararası telif hakkı antlaşmalarıyla da korunmaktadır. Bu lisansla verilen haklar indirme, kurma ve Lisanslı Yazılımı kullanmayla sınırlıdır ve başka hiçbir fikri mülkiyet hakkını içermez. Lisanslı Yazılımı kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, dağıtamaz ya da alt lisanslamasını yapamazsınız. Lisanslı Yazılımı, herhangi bir güncellemeyi ya da yazılımın herhangi bir parçasını kopyalayamaz, kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik yapamaz, parçalayamaz, kaynak kodunu ele geçirmeye çalışamaz ya da türevini oluşturamazsınız. Bunları yapma amaçlı herhangi bir girişim My Spy’ın haklarını ihlal etmek anlamına gelir. Bu kısıtlamayı aşarsanız, adli kovuşturmaya maruz kalıp zarar görebilirsiniz. My Spy lisansınız süresince Lisanslı Yazılıma yükseltmeler, değişiklikler, güncellemeler ya da eklentiler (Modifikasyonlar) sunabilir. Bu NKLS’nin kuralları, özellikle yanında ayrı bir lisans da sunulmamışsa, bütün Modifikasyonlar için geçerli olacaktır. Ayrı bir lisansla sunulması durumunda ise o lisansın kuralları geçerli olacaktır.

  DEĞİŞİKLİKLER. Bu lisansı herhangi bir zamanda değiştirme hakkı bizde saklıdır. Değişiklikler web sitemizde yayınlandığında geçerlilik kazanır. Ayrıca, sorumluluk yüklenmeden, Lisanslı Yazılımı değiştirebiliriz, durdurabiliriz ya da bazı özelliklerini kısıtlayabiliriz. Lisanslı Yazılımı kullanmaya devam etmeniz değişiklikleri onayladığınız anlamına gelir.

 5. Verilerin Kullanımına Onay: Uygulama Sağlayıcısının yazılım güncellemelerini, ürün desteğini ve Lisanslı Yazılımla ilgili (eğer varsa) size sunduğu diğer hizmetlerle ilgili geliştirmeleri hazırlayabilmesi için periyodik olarak toplanan ve içinde cihazınız, sisteminiz, uygulama yazılımlarınız ve çevrelerinizle ilgili ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verilerin de bulunduğu birtakım teknik verileri ve ilgili diğer bilgileri toplayıp kullanabileceğini kabul ediyorsunuz. My Spy’ın ürünlerini geliştirmek ya da size hizmet ve teknoloji sunmak adına bu bilgileri Sizi kişisel olarak tanımlamayacak formatta olduğu müddetçe kullanabileceğine onay veriyorsunuz. Uygulama Sağlayıcısı sizi kişisel olarak tanımlayan bilgileri sadece sizinle direkt olarak kurduğu iş görüşmelerinde kullanacaktır ve bu verileri mahkemeler gibi yasa uygulayan kurumlar ya da Gizlilik Politikası’nda bildirilen durumlar haricinde diğer kişilerle paylaşmayacaktır.
 6. Geçerlilik Süresi ve Bitiş: Bu lisansın süresi abonelik planınızın süresiyle eşzamanlı olarak işler, ki buda Lisanslı Yazılımı kullanmak için Size yetki verilen süreye tekabül eder. Bu lisanstaki haklarınız kuralların herhangi birine uymadığınız ya da abonelik süreniz dolduğunda Uygulama Sağlayıcısı tarafından herhangi bir bilgilendirmeye gerek kalmaksızın otomatik olarak sona erer. Lisans sonra erince, Lisanslı Yazılımın bütün kullanımlarını sonlandırmalı ve kurulmuş olduğu cihazlardan kaldırmalısınız.
 7. Hizmetler; Üçüncü Parti Materyalleri: Lisanslı yazılım üçüncü şahıslara ait hizmetlere ve web sitelerine (toplu olarak ve tek başına, Hizmetler) erişimi mümkün kılmaktadır. Hizmetleri kullanarak, saldırgan, müstehcen ya da mahzurlu içeriklerle karşılaşabileceğinizi ve bu içeriklerin müstehcen içeriğe sahip olarak tanımlanmayabileceğini, sizin tarafınızdan ya da izlenen cihazı, hesabı, uygulamayı ya da programı kontrol eden biri tarafından yapılan bir aramanın ya da girilen bir URL’nin otomatik ve istemsiz olarak mahzurlu materyallere bağlantı oluşturabileceğini ya da atıfta bulunabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Bununla beraber, Hizmetleri yalnızca kendi sorumluluğunuzda kullandığınızı ve Uygulama Sağlayıcısının saldırgan, kırıcı, müstehcen ya da mahzurlu içerik yüzünden Size karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul etmiş sayılmaktasınız.

  Bazı Hizmetler üçüncü partilerden (Üçüncü Parti Materyalleri) içerik, veri, bilgi, uygulama ya da materyal gösterebilir ya da içerebilir veya diğer başka üçüncü parti web sitelerine bağlantı barındırabilirler. Hizmetleri kullanarak, Uygulama Sağlayıcısının bu gibi Üçüncü Parti Materyallerini ya da web sitelerini incelemek veya bunların içeriğini, doğruluğunu, tamlığını, muteberliğini, telif yasalarına ve hukuka uygunluğunu, ahlaki değerlerini, kalitesini ya da başka bir özelliğini değerlendirmek sorumluluğunda olmadığını bilir ve kabul edersiniz. Uygulama Sağlayıcısı, üçüncü-parti Hizmetleri, Üçüncü Parti Materyalleri ya da web siteleri veyahut ta üçüncü partilerin diğer başka materyal, ürün ya da hizmetleri için; Size ya da herhangi başka birine karşı sorumluluğu veya yükümlülüğü beyan ve kabul etmemekte, üstlenmemekte ve böyle bir sorumluluğun veya yükümlülüğün altına girmemektedir. Üçüncü Parti Materyalleri ve diğer web sitelerine bağlantılar sadece Size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır.

  Hizmetler, ilgili fikri mülkiyet yasaları ve telif haklarının da dâhil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer yasalar tarafından korunan müseccel içeriklere, bilgilere ve materyallere sahip olabilirler; bu müseccel içerikleri, bilgileri ya da materyalleri Hizmetlerin izne tabi kullanımı haricinde kullanmayacaksınız.

 8. SINIRLI GARANTİ. Bu sınırlı, devredilemez garanti orijinal lisansın satın alınmasını müteakip 90 günlük süreyi kapsar. Bu süre boyunca, eklenti veya güncelleme alırsanız ya da yazılımı değiştirirseniz, bunlar da kalan garanti süreniz ya da 30 gün boyunca (hangisi daha uzunsa o kullanılır) garanti kapsamında olacaktır. KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAMDA, BU ZIMNİ GARANTİ SADECE SINIRLI GARANTİ SÜRESİNCE GEÇERLİDİR.

  GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR. Bu Sınırlı Garanti sizin eylemlerinizden (ya da eylem yapmamanızdan), diğer kişilerin eylemlerinden ya da Uygulama Sağlayıcısının mantıki olarak kontrolü mümkün olmayan olaylardan kaynaklanan sorunları karşılamaz.

  SINIRLI GARANTİ KAPSAMINA GİREN DURUMLARIN ÇÖZÜMÜ. BU SINIRLI GARANTİYE GİREN DURUMLARIN TEK ÇÖZÜMÜ YAZILIMIN DEĞİŞTİRİLMESİDİR. EĞER UYGULAMA SAĞLAYICISI DEĞİŞİMİ YAPAMAZSA, KULLANDIĞINIZ KADAR ABONELİK HİZMET BEDELİ KESİLEREK ABONELİK DÖNEMİ İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRET TARAFINIZA İADE EDİLİR. AYRICA, EKLENTİLER, GÜNCELLEMELER VE YAZILIM DEĞİŞTİRMELERİ DE ÜCRETSİZ OLARAK ONARILACAK YA DA DEĞİŞTİRİLECEKTİR. EĞER UYGULAMA SAĞLAYICISI ONLARI ONARAMAZ YA DA DEĞİŞTİREMEZSE, ONLAR İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETLERİ (EĞER VARSA) İADE EDECEKTİR. İADE ALABİLMEK İÇİN YAZILIMI KALDIRMALI, MEDYA DOSYALARINI VE DİĞER İLGİLİ MATERYALLERİ UYGULAMA SAĞLAYICISINA İADE ETMELİSİNİZ. BUNLAR SINIRLI GARANTİNİN TEK ÇÖZÜMÜDÜR.

  BAŞKA HİÇBİR GARANTİMİZ YOKTUR. SINIRLI GARANTİ UYGULAMA SAĞLAYICISININ TEK GARANTİSİDİR. UYGULAMA SAĞLAYICISI BAŞKA HİÇBİR HIZLI GARANTİ, TEMİNAT YA DA ŞART SUNMAMAKTADIR.

  Sınırlı Garantinizi almak için, sorununuzun detaylı olarak anlatımını, lisansı satın aldığınızı gösteren bir belgeyle birlikte lütfen buraya adresine gönderiniz.

 9. Bu NKLS, Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışıyla İlgili Anlaşmalar Konvansiyonu’nun hükümlerine tabi değildir. Bu uygulamanın özellikle ve bilhassa dışındadır. Herhangi bir nedenle, yetkili bir mahkeme herhangi bir maddenin ya da bölümün uygulanamaz olduğuna hükmederse, bu durum NKLS’nin geri kalanını etkilemez; diğer bölümlerin ve maddelerin hükümleri aynı şekilde bağlayıcı olmaya devam eder.
 10. Bu lisansta belirtilen kurallar her an değişebilir ve değişiklik durumunda lisansın güncellenmiş versiyonu bu sayfada görüntülenir.

Şu anki lisans versiyonu: 1 Aralık 2014.